Följ med oss in i köket på Nordbygg

Kom och se hur vi skapar en ren, sund och energiklok arbetsmiljö i storköket.
Vi visar våra kökskåpor där design och hygien är i fokus och där vi med vårt unika TurboSwing- filter uppnår marknadens i särklass högsta fettavskiljning på mekanisk väg. Du kommer även att få se vår ozonfria UV-ljusrening i UV-TurboSwing där en katalytisk rening reducerar fettpartiklar helt utan risk för utsläpp av farliga gaser.
Du möter oss i monter A43:32

Välkommen till Jeven