Här hittar du K-värden för våra produkter

I våra injusteringsanvisningar hittar du information om var mätuttagen är placerade.

Flödet räknar du ut med formeln Q=Kx√Pm

Mättrycket räknas ut med formeln Pm=(Q/K)²

JevenFlowLadda gärna ner vår app JewenFlow.
Med hjälp av JevenFlow kan du enkelt utifrån mättryck
räkna fram flödet för Jevens alla olika luftdon och filter.
Sök på Jeven på Android-market eller App-store för att ladda ner JevenFlow