I tabellen nedan finner ni K-värden för att räkna ut flöde. Flöde räknas genom följande formel där Q är flöde och Pm är mättryck.

Q=Kx√Pm

Pm=(Q/K)²k-varde JF