Nyhet! TurboSwing filter med UV-ljusrening

Jeven har tagit fram en helt ny filtreringsteknik för kökskåpor.

Efter att i några år rönt framgångar med TurboSwing-filter där fett effektivt avskiljs genom mekanisk filtrering tar Jeven nu ytterligare ett steg framåt i utvecklingen.
Nu är denna teknik kombinerad med en för branschen helt ny typ av UV-ljusrening.

Denna rening är en katalytisk reningsmetod som aktiveras med hjälp av en UV-lampa. I en kemiska reaktion omvandlas fett i fast form och i gasform till koldioxid, vatten och polymeriserat fett i pulverform som transporteras med frånluften.

I och med att reaktionen sker utan Ozon finns det ingen risk för giftig gas i köket.
UV-reningen kan därför fortgå även vid låga flöden vilket ger möjlighet att behovsstyra ventilationen i köket med bibehållen reningsgrad.

Filtret som heter UV-TurboSwing presenteras som nyhet på Nordbygg-2016 men är redan installerad i ett antal kök i Sverige med gott resultat.

Läs mer