DOKUMENT

VENTILATIONSLÖSNINGAR FÖR PROFESSIONELLA KÖK

UV-Turbokåpor

Produktbroschyr

Serviceavtal

Broschyr

UV-Turbokåpor

Produktbroschyr

Serviceavtal

Produktbroschyr

INSTRUKTIONER

KÖKSKÅPOR

Skötselinstruktion

Daglig rengöring

Skötselinstruktion

Veckovis rengöring

Instruktioner för UV-TurboSwing

vid våtrengöring av imkanal

Försäkran om överensstämmelse

Kåpor, filter och styrsystem

FILMER

Presentation av Jevenkåpa

TurboSwing® och UV-TurboSwing

Skötselanvisning

TurboSwing® och UV-TurboSwing

Skötsel av cyklonfilter

Brandtest av TurboSwing®

Testat och godkänt enligt Standarden prEN 1682-2:2014, Draft and (DIN 18869-5 and UL 1046).