Jevens Avluft- och Uteluftshuvar

Våra huvar är konstruerade för att i  vårt Nordiska klimat förhindra snö och regn att tränga in i kanalerna.
UfoJet är tillverkad helt i aluminium vilket ger en mycket låg vikt och därmed ett enkelt montage.
Vattenavskiljningsgraden på Jevens Snöskydd är över 99% vid en ythastighet på 0,6 m/sek.