JCE – Filterhus med cyklonfilter

Jeven_JCE

 

Produktbroschyr – Miljövarudeklaration

Beskrivning

Jeven JCE-filterhus är konstruerad för avskiljning av fettpartiklar från frånluften i storkök. Filterhuset är avsett att monteras i en ventilationskåpa.

JCE-filterhus är utrustade med unika och effektiva cyklonfilter. Avskiljningen sker med hjälp av centrifugalkraften som genereras i en speciellt utformad cyklon.

JCE är som standard utrustad med injusteringsspjäll och mätuttag samt en anslutningsstos.

Material
Grundmaterialet är rostfri stålplåt, AISI 304.