JF-Filter
Filterhus med trådnätsfilter

JFA

 

 

 

Produktbroschyr JFA
Produktbroschyr JFV

 

Beskrivning

JFA filterhus är anpassade för att monteras mot vägg eller kåpans vägg.
JFV filterhus är anpassade för montering i centrum av kåpan.

Filterhuset används för att avskilja fett och damm vid matlagning i kök. Avskiljningen sker genom kollisionsprincip. Avskiljningsgraden förbättras när filtercellen blir smutsig, men då ökar även tryckfallet.

Filterhuset är utrustat med en uppsamlingsburk i vilket fett och kondens samlas upp. JFA är utrustad med mät
uttag för mätning av tryckfall. Smutsiga filterceller kan medföra brandrisk och försämra kökets ventilation därför bör filtercellerna tvättas ofta. Filtercellerna bör ligga i varmvatten med diskmedel i ca 30 minuter innan man placerar dem i diskmaskin. Var försiktig med lutrikt diskmedel. Filtercellerna skall vara torra innan montering.

Material
Filterhusets material är rostfri stålplåt, AISI 304. Filtercellens material är i aluminiumtråd samt varmförzinkad plattvalsad sträckmetall, tjocklek 50 mm. Filtercellens ram är i strängpressad aluminiumprofil SS 4104.