JPT – Kondensavskiljare för diskkåpor

Beskrivning

JPT kondensavskiljare är utvecklad för kåpor över diskmaskiner där det förekommer mycket vattenånga. JPT fungerar som ett labyrintfilter och avskiljer partiklar större än 8 mikrometer. JPT separerar partiklarna i en kammare och samlas därefter upp i avskiljarens uppsamlingskärl. JPT är demonterbar från kåpan och rengörs enkelt i diskmaskin vid behov.

Produktbroschyr – Miljövarudeklaration