UV-Combilux Cyklonfilter med UV-rening

Denna produkt har utgått från vårt sortiment och ersatts med UV-Turbo filter.

UV-Combilux

Produktbroschyr

Beskrivning

Reducering av störande lukter, renare kanaler, ökad brandsäkerhet och minskad energiförbrukning samt ett styrsystem som har full kontroll på luftflöde och tryckfall.
Det är några goda skäl för att välja kökskåpor med UV Combilux.
Systemet som filtrerar köksluften omsorgsfullt i tre steg och där inget lämnas
åt slumpen.

Material Grundmaterialet är rostfri stålplåt, AISI 304.