UV-Turbo – Filterhus med roterande avskiljare och ozonfri UV-ljusrening

JevenTurboSwing

Produktbroschyr  Miljövarudeklaration

Beskrivning

UV-Turbo har en helt ny teknik för fettavskiljning. I filtret kombineras TurboSwing teknikens mekaniska avskiljning med en katalytisk rening. Reningen reducerar effektivt  mängden fettpartiklar med hjälp av en kemisk reaktion som aktiveras av UV-ljus.
UV-ljusrening ozonrening
Genom att denna rening är ozonfri finns det ingen risk för utsläpp av farliga gaser i köket.