Jeven UV-Control

Jeven UV-Control styr och övervakar UV-TurboSwingfilter. Med kontinuerlig övervakning av drifttid och UV-ljuskällor säkerställs funktionen i UV-reningen.

Jeven UV-Control