JSKI – Kondenskåpa med Tilluft

JSKI

Produktbroschyr – Miljövarudeklaration

Beskrivning

Jeven JSKI-kåpa är marknadens mest flexibla och effektiva kondenskåpa med tilluft. JSKI är utrustad med en unik uppsamlingsdel för kondensvatten och rengöringsbara tilluftsdon. Detta gör att man kan uppnå en behaglig arbetsmiljö.
JSKI passar speciellt bra för köksapparater som alstrar mycket vattenånga och värme som kokgrytor och diskmaskiner.
JSKI ger ett dragfritt och individuellt reglerbart tilluftsflöde som är i balans. Genom ett effektivt infångande av föroreningar och överskottsvärme är
JSKI lämplig i kök där man kräver hög nivå på hygien, fritt från kondens. Tilluftsdonen kan valfritt placeras på alla sidor av kåpan. Tilluftens spridningsbild kan enkelt förändras. Tilluftsdon och kondensavskiljare rengörs enkelt i diskmaskin.
JSKI kåporna är som standard utrustad med spjäll och mätuttag i tilluftsdon och frånluftsanslutningar. Kåporna tillverkas och levereras som moduler där anslutningar, luftdon och belysning är monterade.

Material Grundmaterialet är rostfri stålplåt, AISI 304. Kåpans sidor tillverkas i borstad rostfri stålplåt.

Belysning Kåpan är som standard utrustad med belysningsarmatur.

Tillbehör Täckmantlar för utrymme mellan kåpans överkant och kökets undertak.