JVI-Turbo Styrluftskåpa med TurboSwing filter

JVI-Turbo

Produktbroschyr – Miljövarudeklaration

Beskrivning

Jeven JVI-Turbo kåpa är marknadens mest flexibla och effektiva styrluftskåpa. JVI-Turbo är utrustad med unika styrluftsdelar samt högeffektiva TurboSwing filter med marknadens högsta fettavskiljning.

JVI-Turbo passar speciellt bra i kök med hård belastning där man kräver hög nivå på hygien, ett dragfritt och individuellt reglerbart tilluftsflöde som är i balans och med ett effektivt infångande av föroreningar och överskottsvärme.
TurboSwing filter är med sin höga avskiljningsgrad speciellt lämpad för tuffare miljöer och där det är viktig med ren frånluft. Den höga avskiljningsgraden gör TurboSwing extra lämpligt där återvinningsaggregat används.

Styrluftsdonen förhindrar att matos sprids utanför kåpa och kan valfritt placeras på alla sidor av kåpan. JVI-Turbo kåporna är som standard utrustad med spjäll och mätuttag i styrluftsdon och filterhus. Kåporna tillverkas och levereras som moduler där filterhus, luftdon och belysning är monterade.

Belysning Kåpan är som standard utrustad med belysningsarmatur.

Tillbehör Täckmantlar för utrymme mellan kåpans överkant och kökets undertak.

Material Grundmaterialet är rostfri stålplåt, AISI 304. Kåpans sidor tillverkas i borstad rostfri stålplåt.