SwingControl – För TurboSwing filter

SwingControl

UV-SwingControl

SwingControl

SwingControl övervakar funktionen på TurboSwing filter och UV-TurboSwing filter.
Om något fel uppstår i driften meddelas omgående servicepersonalen.
Förutom lokal indikering på fel så skickas även felmeddelande
vidare till överordnat styrsystem.