Projektservice

Jeven Projektservice hjälper dig att välja den optimala lösningen för ditt projekt och sparar både tid och pengar. Utifrån planritningar på köket lämnar vi förslag på hur projektet skall dimensioneras. Vi tar fram luftflöden, tryckfall och ljudnivåer. Självklart lämnar vi CAD-ritningar på valda produkter.

Ta kontakt via e-mail eller ring oss och skicka planritning. Vårt mål är att du skall få ritningar inom 3 dagar. Projektservicen är helt gratis!

 Maria Hellström
+46 (0)70-4848176

 

Joel Lantz
+46 (0)722-513400

  Erik Thyr
+46 (0)707-615835

 


Jobbar du med AutoCad skickar du en planritning över köket till Jevens projektservice. Efter dimensionering presenteras kåporna i form av måttsatta ritningar i 3 vyer, en ritning för varje kåpa. Du får även en x-ref fil som du kan infoga i din planritning. På så sätt får du kåpornas exakta placering i köket.

MagiCAD
För MagiCad gör vi en 3D ritning som du med Jevens Plugin program importerar in i din ritning. Kåporna är då placerade på rätt plats i rummet. Med ritningen följer alla tryck- och ljuddata vilket underlättar för dimensioneringen av resten av köksventilationen. Jeven Plugin för MagiCAD hittar du i menyn till vänster.