Med hjälp av denna Excell fil kan du snabbt göra en uppskattning av rekommenderat flöde i en kåpa. För noggranna beräkningar är det säkrast att ta kontakt med vår projektservice.

Jeven Flödesberäkning