JevenFlowMed hjälp av Jeven Flow kan du enkelt utifrån mättryck räkna fram flödet för Jevens alla olika luftdon och filter.  Du kan även snabbt göra en beräkning av dimensionerande luftflöden i kåpan genom att mata in aktuella köksapparater och dess effekter.
Sök på Jeven på Android-market eller App-store för att ladda ner JevenFlow.