Tag Archives: UV-ljusrening

JevenFlow
Jeven Flow är en applikation som används till att beräkna vilket luftflöde som krävs för ventilation i professionella kök.
I Jeven Flow finns även nödvändig information för att med hjälp av tryckmätare injustera flödet på Jevens produkter.
Med denna applikation kan man även via Wi-Fi avläsa status på anslutna Swing-Control enheter samt avläsa driftstid på UV-ljuset i UV-TurboSwing filter.

Sök på Jeven på Android-market eller App-store för att ladda ner JevenFlow.

Jeven Flow för beräkning av luftflöde i professionella storkök. Storköksventilation

Jeven Flow för beräkning av luftflöde i professionella storkök. Storköksventilation

Jeven Flow

Jeven Flow med K-faktorer för injustering av Jevens fettfilter och tilluftsdon.

Jeven Flow för kontroll av status och driftstid i UV-TurboSwing filter

Jeven Flow för kontroll av status och driftstid i UV-TurboSwing filter och TurboSwing filter.

                                  

Continue reading