Vi välkomnar Urban Franzén som säljare för Jevens produkter i Stockholm

Urban Franzén har anställts som säljare på Ventprodukter AB som är Jevens agent i Stockholmsområdet.
Urban kommer närmast från Lindab och är ett känt ansikte i branschen.
Ni når Urban på telefon nr 070-632 35 31 eller urban.franzen@jeven.se

Urban_F