Inno

Inno is a damper for mounting in circular ducts. The pressure drop is adjusted by varying the number of plugs in the damper.

Product Information
Sava - Ljuddämpning kökskåpa

Sava

Sava acts as both silencer and damper located in supply air and exhaust air ducts. Sava is a perfect silencer that can be mounted at a cleaning hatch whist at the same time controlling the amount of air in the duct.

Product Information

Inno

Inno är ett spjäll för montering i cirkulära kanaler. Tryckfallet justeras genom att variera antalet pluggar i spjället. Spjället är tillverkat i en elastisk skumplast och ger både låg egenljudalstring och hög ljuddämpning. Inno används därför både som spjäll och ljuddämpare.

Sava

Sava fungerar både som ljuddämpare och spjäll placerade i tillufts- och frånluftskanaler. Sava är en perfekt ljuddämpare som kan monteras vid en renslucka samtidigt som man kan reglera luftmängden i kanalen