UV-Turbo hoods

Modern technology for demanding grease reduction in professional kitchens. UV-TurboHoods are equipped with TurboSwing filters which use ozone-free UV light.

Product Information
UV-Turboswing Jeven

Turbo hoods

Jeven TurboHoods are equipped with the efficient TurboSwing® grease filter. TurboSwing® works by passing air through a rotating, perforated sheet where the grease particles are mechanically separated.

Product information

Condensation Hoods

The Jeven Condensation Hood is a hood that has been specially developed for handling condensed water in processes where there is an excessive build-up of water vapour.

Product information

Cyclone Hoods

Jeven Cyclone Hoods are equipped with cyclone filters suitable for kitchens with lower purification requirements. A cyclone filter separates grease by sucking air into a circular chamber where it produces a vortex.

Product information

Dishwasher hoods

Jeven Dishwasher Hoods are designed to remove damp air and heat from dishwashers in dishwasher rooms. Dishwasher Hoods are available with sealing collars and grilles or with JPT condensate separators.

Product information

UV-Turbokåpor

Den effektivaste och säkraste lösningen på marknaden. TurboSwing® fettfiler med ozonfri UV-rening

Turbokåpor

Turbokåpor är utrustade med det innovativa TurboSwing® filtret. TurboSwing® är väldigt lämpligt i system med energiåtervinning och där man, för att spara energi, varierar flödet i köket.  TurboSwing’s® filter har samma höga avskiljning oavsett luftflödet.

Cyklonkåpor

Jeven Cyklonkåpor är utrustade med cyklonfilter som är lämpliga i kök med lägre krav på rening. Ett cyklonfilter avskiljer fett genom att luften sugs in i en cirkulär kammare där det uppsåt en virvel

Kondenskåpor

Jeven Kondenskåpa är en kåpa speciellt utvecklad för att ta hand om kondenserat vatten i processer där mycket vattenånga bildas.

Diskkåpor

Jeven diskkåpor är avsedda för att föra bort fuktig luft och värme från diskmaskiner i diskrum. Diskkåporna finns med stos och galler eller med JPT kondensavskiljare.

CONTACT JEVEN PROJECT SERVICE

Jeven PROJECT SERVICE helps you for free with a possible solution about a project.

READ MORE