Snöskydd

SnöSkydd är avsedd för skydd av inloppskanaler så att snö eller vatten inte kommer in i byggnaden. Tack vare profil- och kammarkonstruktionen, avskiljs snö och vatten effektivt från luftströmmen. SnöSkydds huvudmaterial är aluminium vilket innebär att konstruktionen inte fryser. Luft släpps även in via snöskyddets sidor och botten. Takdelen sluttar utåt. Bottendelen är tillverkad av perforerad aluminium.  Snöskyddets storlek ska vara minst 600 mm högre och bredare än inloppskanalen i väggen. SnöSkydds vattenavskiljningsgrad är över 99% med en ythastighet 0,6 m/sek (VTT:s mätrapport 5.5.2003).