UV-Control

Jeven UV-Control styr och övervakar UV-TurboSwing filter. Med kontinuerlig övervakning av driftstid och UV-ljuskällor säkerställs funktionen på UV-reningen.

produktinformation

Brandsläcksystem

Ansulex brandsläcksystem är speciellt utvecklat för restaurangkök. Släckvätskan reagerar med det varma fettet, kyler ner och förhindrar effektivt återantändning.

produktinformation

JCE – Cyklonfilter

JCE är ett cyklonfilter som är utvecklat för att avskilja fett från matlagningen i professionella kök.

produktinformation

Trådnätsfilterhus

Jeven trådnätsfilterhus JFA och JFV är filterhus avsedda för enkla kök. Avskiljningen sker genom att luften passerar ett filtermedia av stickad aluminium tråd.

produktinformation