Behovsstyrd ventilation

Jeven-VAV är ett styrsystem som säkerställer energibesparande och behovsstyrd ventilation i det professionella storköket. Genom att övervaka till exempel fukt eller temperatur i kökskåporna ser systemet behovet av ventilation och kan reglera fläkt eller spjäll.

produktinformation
UV-Control - Övervakning av UV-rening

UV-Control

Jeven UV-Control styr och övervakar UV-TurboSwing filter. Med kontinuerlig övervakning av driftstid och UV-ljuskällor säkerställs funktionen på UV-reningen.

produktinformation

Brandsläcksystem

Ansulex brandsläcksystem är speciellt utvecklat för restaurangkök. Släckvätskan reagerar med det varma fettet, kyler ner och förhindrar effektivt återantändning.

produktinformation
JCE cyklonfilter

JCE – Cyklonfilter

JCE är ett cyklonfilter som är utvecklat för att avskilja fett från matlagningen i professionella kök.

produktinformation
Trådnätsfilter

Trådnätsfilterhus

Jeven trådnätsfilterhus JFA och JFV är filterhus avsedda för enkla kök. Avskiljningen sker genom att luften passerar ett filtermedia av stickad aluminium tråd.

produktinformation