Kondenskåpor

Jeven Kondenskåpa är en kåpa speciellt utvecklad för att ta hand om kondenserat vatten i processer där mycket vattenånga bildas.
Den är speciellt lämplig över kokgrytor där det lutande taket i kåpan förhindrar att de droppar som bildas hamnar i matlagningen.
Kåpan finns både som tilluftskåpa JSKI och som frånluftskåpa JKI.
Det kondenserade vattnet leds via taket ned i en kondensränna där vattnet samlas upp.
I kök med hård belastning kan det krävas att kondensrännan dräneras för att undvika att droppränna blir överfull.