Cyklonkåpor

Jeven Cyklonkåpor är utrustade med cyklonfilter som är lämpliga i kök med lägre krav på rening. Ett cyklonfilter avskiljer fett genom att luften sugs in i en cirkulär kammare där det uppsåt en virvel. Fett och andra föroreningar slungas ut mot periferin och den renade luften strömmar upp mot imkanal. Underhållet är mycket enkelt då filtercellerna lätt plockas ner från filterhuset och rengörs i diskmaskin. Cyklonkåpor finns både som tilluftskåpa JSI, styrluftskåpa JVI och som frånluftskåpa JLI.