Turbokåpor

Jeven Turbokåpor är utrustade med det effektiva TurboSwing®-fettfiltret. TurboSwing® fungerar genom att luften passerar en roterande, perforerad plåt där fettpartiklarna avskiljs mekaniskt. 

TurboSwing® är tack vare sin höga avskiljning väldigt lämpligt i anläggningar med värmeväxlare. Tacka vare att avskiljningen är oberoende av flödet fungerar detta filter utmärkt i system med behovsanpassad frånluft.(VAV)

Läs mer om TurboSwing®-fettfilter