JCE cyklonfilter

JCE är ett cyklonfilter som är utvecklat för att avskilja fett från matlagningen i professionella kök. Avskiljningen sker genom att den förorenade luften sugs in i en cirkulär tub där det uppstår en cyklon. Partiklarna slungas ut mot cylinderns mantel och den renade luften sugs ut i frånluftskanalen. Tack vare filtrets konstruktion är filtret flamskyddat.
Eftersom luftvägarna i filtret hela tiden är fria hålls tryckfallet konstant i ett cyklonfilter.

Filtercellerna är enkla att demontera från filterhuset och kan diskas i en vanlig diskmaskin. Filterhuset JCE ansluts har en cirkulär anslutning till frånluftskanalen och är utrustat med injusteringsspjäll och mätuttag.

Cyklonfilter rekommenderas i kök med liten belastning där luftflödet hålls konstant vid matlagning.