UV-Turbokåpor

Modern teknik för krävande fettreducering i professionella kök. UV-Turbo kåpor är utrustade med TurboSwing-filter med ozonfritt UV-ljus.

Denna UV-ljusrening reducerar små partiklar genom en katalytisk process. Kombinerat med TurboSwing-filter ger denna rening en hög avskiljning för både små och stora fettpartiklar och är särskilt lämpligt vid variabla flöden då avskiljningen är helt konstant oavsett flöde.

Läs mer om
UV-TurboSwing fettfilter