Med hjälp av denna fil kan du själv göra en grov uppskattning av flödet för kåporna i köket. För noggrann dimensionering kontakta Jeven projektservice.

Jeven-Flodesberakning 4.0 N