DOKUMENT

VENTILATIONSLÖSNINGAR FÖR PROFESSIONELLA KÖK

Turbokåpor

Produktbroschyr

Turbokåpor

Produktbroschyr

UV-Turbokåpor

Produktbroschyr

UV-Turbokåpor

Produktbroschyr

Cyklonkåpor

Produktbroschyr

Cyklonkåpor

Produktbroschyr

Kondenskåpor

Produktbroschyr

Kondenskåpor

Produktbroschyr

Diskkåpor

Produktbroschyr

Diskkåpor

Produktbroschyr

TILLBEHÖR STORKÖKSVENTILATION

UV-Control

Produktbroschyr

Jeven-VAV

Produktbroschyr

UV-Control

Produktbroschyr

JPT Kondensavskiljare

Produktbroschyr

Cyklonfilterhus

Produktbroschyr

Trådnätsfilterhus

Produktbroschyr

Trådnätsfilterhus

Produktbroschyr

Cyklonfilterhus JCE

Produktbroschyr

Ansulex Släcksystem

Produktbroschyr

Kondensavskiljare JPT

Produktbroschyr

Trådnätsfilterhus FH

Produktbroschyr

LJUDDÄMPANDE SPJÄLL

Inno

Produktbroschyr

Inno

Produktbroschyr

Sava

Produktbroschyr

Sava

Produktbroschyr

ÖVRIGA PRODUKTER

Snöskydd

Produktbroschyr

Snöskydd

Produktbroschyr

INSTRUKTIONER

KÖKSKÅPOR

UV-Turbo- och Turbokåpor

Injustering- drift- och underhållsinstruktioner

Kondenskåpor

Injustering- drift- och underhållsinstruktioner

Cyklonkåpor

Injustering- drift- och underhållsinstruktioner

Diskkåpor

Injustering- drift- och underhållsinstruktioner

Jeven-kåpor

Monteringsanvisning

UV-Control

Installationsguide

Instruktioner för UV-TurboSwing

vid våtrengöring av imkanal

Försäkran om överensstämmelse

Kåpor, filter och styrsystem

FILMER

Presentation av Jevenkåpa

TurboSwing® och UV-TurboSwing

Skötselanvisning

TurboSwing® och UV-TurboSwing

Skötsel av cyklonfilter

Brandtest av TurboSwing®

Testat och godkänt enligt Standarden prEN 1682-2:2014, Draft and (DIN 18869-5 and UL 1046).