UV-CONTROL

Jeven UV-Control styr och övervakar UV-TurboSwing filter. Med kontinuerlig övervakning av driftstid och UV-ljuskällor säkerställs funktionen på UV-reningen.