TRÅDNÄTSFILTER

Jeven trådnätsfilterhus JFA och JFV är filterhus avsedda för enkla kök. Avskiljningen sker genom att luften passerar ett filtermedia av stickad aluminiumtråd. Filterhusen finns för montage mot vägg, JFA, eller för montage centralt i kåpan, JFV.
JFA finns i tre storlekar med ett till tre filterceller i varje. JFV finns även det i tre storlekar med två till sex filterceller i varje.