Sava

Sava fungerar både som ljuddämpare och spjäll placerade i tillufts- och frånluftskanaler. Sava är en perfekt ljuddämpare som kan monteras vid en renslucka samtidigt som man kan reglera luftmängden i kanalen

Sava säljs via ventilationsgrossister i Sverige. Kontakta jeven(at)jeven.se för att hitta en distributör.