Behovsstyrd ventilation

Jeven-VAV är ett styrsystem som säkerställer energibesparande och behovsstyrd ventilation i det
professionella storköket. Genom att övervaka till exempel temperatur i kökskåporna ser systemet behovet av ventilation och kan reglera fläkt eller spjäll.

Fråga oss om en lösning på Jeven-VAV