TurboSwing, ett nytt revolutionerande fettfilter för professionella kök

TurboSwing är ett fettfilter som gör grovjobbet där andra filter inte håller måttet. Hjärtat i TurboSwing-tekniken är en roterande, perforerad skiva där fettpartiklarna avskiljs och slungas ut mot filtrets väggar, medan den renade luften passerar. Redan vid partikelstorlekar över 5µm är avskiljningsgraden över 90 procent, vilket överträffar all annan teknik.

Tekniken är energieffektiv eftersom den fungerar lika effektivt oavsett flödet över filtret. Detta möjliggör variabla flöden vilket är ett enkelt sätt att spara mycket energi. TurboSwing ger en särklassigt hög fettavskiljning som minskar risken för brand i imkanalen och minskar behovet av sotning.

Så här fungerar TurboSwing

Läs mer om Turbokåpan