DISKKÅPOR

Jeven diskkåpor är avsedda för att föra bort fuktig luft och värme från diskmaskiner i diskrum. Diskkåporna finns med stos och galler eller med JPT kondensavskiljare.
JPT kondensavskiljare är utvecklad för kåpor över diskmaskiner där det förekommer mycket vattenånga.
Diskåporna finns både som tilluftskåpa JSDI och som frånluftskåpa JDI.