DISKKÅPOR

Jeven diskkåpor är avsedda för att föra bort fuktig luft och värme från diskmaskiner i diskrum. Diskkåporna finns med stos och galler eller med JPT kondensavskiljare.
JPT kondensavskiljare är utvecklad för kåpor över diskmaskiner där det förekommer mycket vattenånga.