Välkommen Jan Blom som ny VD på Jeven

Det är med stor glädje vi hälsar Jan Blom välkommen som ny ledare för Jeven.
Jan efter träder Anders Strömberg som valt att gå i pension.
Läs mer om Jan här.

Jeven_front2

Låt våra kunder berätta.

Med lång erfarenhet inom området storköksventilation har vi stött på de flesta utmaningar branschen har att erbjuda. Se hur vi kunnat lösa några av dem.

Jeven_front1

TurboSwing – med roterande avskiljare.

TurboSwing avskiljer effektivt fettpartiklar ifrån frånluften genom att låta den förorenade luften passera genom en snabbt roterande separationsplåt.