Vi välkomnar Claes Lindy som ny inköpare på Jeven

Vi har nu glädjen att få välkomna Claes Lindy som inköpare till vår produktionsenhet i Söderhamn.
Då Jeven hela tiden ökar sin marknadsandel och därmed sin produktionsvolym är materialförsörjningen en viktig funktion för att säkerställa leveranser. Claes gedigna erfarenhet och kunnande kommer väl till pass i vår verksamhet.
Claes kommer närmast från Rimaster AB i Söderhamn där han varit anställd sedan 2018.
Vill du komma i kontakt med Claes så når du honom på 0270-24 55 06
E-postadressen är fornamn.efternamn@jeven.se