Absolent Group AB – Ny stark ägare till Jeven

Absolent Group AB har den 8/7 2019 förvärvat Jeven Global OY där Jeven AB i Sverige och Jeven OY i Finland är dotterbolag.

Jeven ingår nu i en större grupp där fokus ligger på en renare luft.
Jeven kan nu ta del av hela den kunskap inom luftrening som finns i Absolent Group.