Jevens produktion än så länge opåverkad av Covid-19

Då vår egna produktion är lokaliserad i Sverige och att vi använder oss av svenska underleverantörer har vi hittills klarat av att bibehålla produktionskapaciteten.
Vi ser idag inget som i närtid kommer att förändra vår kapacitet att tillverka och leverera i tid.
Personalen är för närvarande friska och maskinerna går för fullt.
Ni som väntar på leverans från Jeven kan som vanligt vara säkra på att tidplanen i vår produktion håller.
Har ni behov av kökskåpor är ni välkomna att kontakta oss med er förfrågan.
Skulle något hända som påverkar våra leveranser så återkommer vi med information om det.