Ny generation av UV-Control

Övervakningsenheten UV-Control för UV-TurboSwing är uppgraderad med nya funktioner.Ett inbyggt relä möjliggör att den nu kan ta emot externa signaler i både 230 VAC samt 24 VDC. Den externa signalen används för att starta och stoppa UV-ljusreningen med signal utifrån.Ytterligare finns det nu en funktion där man kan ställa in rengöringsintervall för filter. Detta gör det enklare att sköta underhållet av UV-Turboswing-filter.Läs mer om UV-Control här.

UV-Control