PRODUKTNYHET! Jeven-VAV

Jeven-VAV. Behovsstyrd ventilation i storkök.

 

Nu lanserar Jeven ett system för behovsstyrd ventilation i storkök.
Köksutrustningen i ett storkök används väldigt varierande under en arbetsdag och därmed varierar även behovet av ventilation.
Jeven-VAV är ett styrsystem som säkerställer energibesparande och behovsstyrd ventilation i ett kök.
Genom att övervaka till exempel temperatur i kökskåporna ser systemet behovet av ventilation och kan reglera fläkt eller spjäll.
All tid som ventilationen kan reduceras efter minskat behov ger en energibesparing.

 

 

 

Läs mer här.