Gunnarsboskolan i Mullsjö kommun renoverade sitt kök efter vattenskada 2019. Köket är nu utrustad med kåpa från Jeven med TurboSwingfilter med ozonfri UV-ljusrening. Personalen i köket är mycket nöjd med hur enkla TurboSwing filter är att sköta.


PROJEKTBESKRIVNING

Installationsår: 2019

Antal kåpor: 3

Totalt frånluftsflöde: 3200 l/s

Typ av fettfilter: TurboSwingfilter, Kondensavskiljare

Ansulex släcksystem

Läs mer om andra lyckade installationer

Gunnarsboskolan i Mullsjö kommun renoverade sitt kök efter vattenskada 2019. Köket är nu utrustad med kåpa från Jeven med TurboSwingfilter med ozonfri UV-ljusrening. Personalen i köket är mycket nöjd med hur enkla TurboSwing filter är att sköta. Läs mer om andra lyckade installationer