Jeven har projekterat och levererat kökskåpor till Kattegattgymnasiet, en helt ny gymnasieskola i Halmstad. Köket är dimensionerat för att producera 2400 portioner om dagen vilket är en stor utmaning vid dimensionering av köksventilationen. Kåporna dimensionerades i nära samarbeta med ventilationskonsult och tillsammans med en duktig installationsfirma blev det en mycket lyckad installation med en nöjd slutkund som resultat.

PROJEKTBESKRIVNING

Installationsår: 2020

Antal kåpor: 7

Totalt frånluftsflöde: 7275 l/s

Typ av fettfilter: UV-TurboSwingfilter

 

Läs mer om andra lyckade installationer

Jeven har projekterat och levererat kökskåpor till Kattegattgymnasiet, en helt ny gymnasieskola i Halmstad. Köket är dimensionerat för att producera 2400 portioner om dagen vilket är en stor utmaning vid dimensionering av köksventilationen. Kåporna dimensionerades i nära samarbeta med ventilationskonsult och tillsammans med en duktig installationsfirma blev det en mycket lyckad installation med en nöjd […]