Välkommen till Jeven, Linda!

Vi har nu glädjen att välkomna Linda Larsson som Ekonomichef.
Linda är placerad i Söderhamn men är ansvarig för ekonomin på fler enheter inom gruppen.

Linda kommer närmast ifrån Faxeholmen som är ett allmännyttigt bostadsbolag i Söderhamn.
Även där har Linda haft en tjänst som ekonomichef.
Vill du komma i kontakt med Linda når du henne på 073-8683833
E-postadressen är linda.larsson@jeven.se