JEVEN AB (nedan kallad bolaget) värnar om din personliga integritet. Vi strävar efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt och vi följer gällande lagar och regler för dataskydd. Vi informerar i följande Integritetspolicy vilka uppgifter vi har och samlar in från dig. Vi beskriver vidare vilken data vi bearbetar och hur detta sker.

Integritetspolicy och datalagring

1. Ansvar och rättigheter

1.1 Ansvar för dina personuppgifter

Personuppgiftsansvarig är JEVEN AB, org.nr 556769-0390.
Besöksadress / Postadress;
Växelgatan 15, 826 40 Söderhamn

Epost: jeven@jeven.se

Endast anställda på bolaget som behöver tillgång till dina personuppgifter för att utföra sina arbetsuppgifter har tillgång till personuppgifterna. Vi säljer inte dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part. De uppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att vi ska tillhandahålla och förbättra våra tjänster för dig.

1.2 Dina rättigheter

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig och begära ut en kopia. Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade och raderade. Du har även rätt att få ut de personuppgifter som rör dig som du lämnat till oss på ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig. Du har rätt att neka direktmarknadsföring och avregistrera dig från våra mailutskick. I alla mailutskick vi sänder ges möjligheten att avregistrera sig längst ner i mailet. Har du synpunkter på vår behandling av personuppgifter har du rätt att inge klagomål till Datainspektionen.

2. Insamling och bearbetning av personuppgifter

Personuppgifter, som insamlas och bearbetas, är namn, telefonnummer, adress, e-mail samt annan data, se vidare 2.1 2.2 och 2.3. Vi lagrar inte känsliga personuppgifter inom vår verksamhet.

2.1 Lagring av personuppgifter rörande kunder

Vi använder oss av ERP och CRM för lagring och behandling av kunder. För varje företag som finns lagrat i har vi minst en kontaktperson med tillhörande kontaktuppgifter. Vi lagrar endast de personuppgifter som är nödvändiga för våra affärer med er.

De personuppgifter Bolaget kan komma att hantera är:

 • Namn och identifikationsnummer (personnummer, nationellt id eller organisationsnummer)
 • Adress
 • Telefonnummer och e-post
 • Betalningsuppgifter
 • Kundnummer/fullmakt
 • IP-adress och information om din användning Bolagets webbplats
 • Affärshistorik
 • Avtalsnummer

2.2 Personuppgifter rörande leverantörer

Vi använder oss av ERP och CRM för lagring och behandling av leverantörer. För varje leverantör som finns lagrat har vi minst en kontaktperson med tillhörande kontaktuppgifter. Vi lagrar endast de personuppgifter som är nödvändiga för våra affärer med er.

De personuppgifter Bolaget kan komma att hantera är:

 • Namn och identifikationsnummer (personnummer, nationellt id eller organisationsnummer)
 • Adress
 • Telefonnummer och e-post
 • Betalningsuppgifter
 • Kundnummer
 • Affärshistorik
 • Avtalsnummer

2.3 Övriga personuppgifter

Bolaget lagrar ansökningar om tjänst inom företaget endast om det krävs enligt lag eller om den sökande givit ett skriftligt samtycke till detta.

3. Personuppgifter inom marknadsföring

3.1 Google Analytics

Vi använder oss av Google Analytics för att kunna anpassa vår hemsida efter dina behov. När du besöker vår hemsida samlar vi automatiskt in information som skickas till oss från din dator, mobila enhet eller annan enhet som används för åtkomst. Denna information kan endast knytas till dig personligen via enhetens ID eller unika identifierare, geografisk plats, vilken sorts enhet som används, data och anslutningsinformation, statistik om sidvisningar, trafik till och från webbplatser, hänvisande URL, IP-adress och standardmässig information.

Du kan blockera lagringen hos Google Analytics genom att ladda ner ett tillägg till din webbläsare.
Gå då in på följande adress;: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Notera att detta tillägg försvinner från din dator om du rensar cookies i din webbläsare och måste då aktiveras på nytt.

3.2 Mailutskick

Vi använder oss av mailutskick. Du kan, om du önskar, avanmäla dig från dessa. Detta görs genom att följa instruktionen som medföljer varje utskick eller genom att kontakta Bolaget.

4. Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Personuppgifter som vi behandlar i syfte att administrera din order eller för att fullgöra våra skyldigheter gentemot dig enligt avtal sparas under den tid som är nödvändig för att vi ska kunna administrera ditt köp eller fullgöra vårt avtal.

För bokföringsändamål sparar vi information i enlighet med gällande bokföringslagstiftning.

Om du lämnat samtycke till att ta emot marknadsföring via e-post från oss kommer vi att spara ditt namn och din mailadress för detta ändamål tills du avregistrerar dig eller ber oss sluta kontakta dig eller motsätter dig behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföring.

5. Biträdesavtal

För att kunna ge dig den bästa servicen använder vi oss av ett antal systemleverantörer. Vi har tecknat biträdesavtal i syfte att säkerställa säker behandling av dina personuppgifter.

6. Säker lagring av personuppgifter

Vi lägger stor vikt på säker lagring av dina personuppgifter. Dina uppgifter behandlas som utgångspunkt endast av oss. Om vi drabbas av dataintrång som på något sätt berör dina personuppgifter kommer du att informeras om detta.

7. Förändringar i vår dataskyddspolicy

Innehållet i denna dataskyddspolicy kan komma att förändras med tiden. Vi kommer alltid hålla våra kunders integritet högt, och följer gällande dataskyddslagar inom EU och Sverige. Om vi genomför större förändringar kommer dessa kommuniceras.