Leverantör till Jeven berättar om en lyckad installation av TurboSwing.

För oss Jeven är det alltid viktigt att använda oss av bästa kvalité i våra produkter.
I vårt TurboSwing filter är elmotorn som driver separationsskivan en mycket utsatt och viktig komponent. För att säkerställa funktion valdes en motor från EBM-Papst vilket företaget stolt berättar om i en artikel om Jeven. Artikeln handlar om en mycket lyckad installation i restaurangköket i Hovs Hallar.

Läs artikeln här