Jeven tar över direktförsäljningen av AirMaid®

Jeven tar över direktförsäljningen av AirMaid® i Sverige och Finland.

För att kunna erbjuda marknaden den absolut bästa lösningen för fettavskiljning har Jeven och Interzon en tid haft ett nära samarbete på marknaden. Ozonrening kompletterar tekniken i TurboSwing® i och med att ozon reagerar lättast med små partiklar och TurboSwing® har bäst avskiljning på lite större partiklar.

Nu tar vi samarbetet ett steg längre på den svenska marknaden. All personal från Interzons svenska försäljningsavdelning och serviceavdelning övergår till Jeven AB. Tecknade serviceavtal övergår och löper vidare i Jevens regi. Tillsammans blir vi nu ännu starkare. Under den parollen kommer Jeven och Interzon (AirMaid®) att arbeta tillsammans för att erbjuda kunderna det bästa av två världar.

 

Läs mer i pressmeddelande