Visar alla 10 resultat

Jeven-VAV är ett styrsystem som säkerställer energibesparande och behovsstyrd ventilation i det professionella storköket. Genom att övervaka till exempel temperatur i kökskåporna ser systemet behovet av ventilation och kan reglera fläkt eller spjäll. [button text="Fråga oss om en lösning på Jeven-VAV" color="secondary" size="small" style="outline" link="http://jeven.se/kontakt/"]

Produkt

UV-CONTROL

Jeven UV-Control styr och övervakar UV-TurboSwing filter. Med kontinuerlig övervakning av driftstid och UV-ljuskällor säkerställs funktionen på UV-reningen.

Kökskåpor

DISKKÅPOR

Jeven diskkåpor är avsedda för att föra bort fuktig luft och värme från diskmaskiner i diskrum. Diskkåporna finns med stos och galler eller med JPT kondensavskiljare. JPT kondensavskiljare är utvecklad för kåpor över diskmaskiner där det förekommer mycket vattenånga. Diskåporna finns både som tilluftskåpa JSDI och som frånluftskåpa JDI.    

Tillbehör

TRÅDNÄTSFILTER

Jeven trådnätsfilterhus JFA och JFV är filterhus avsedda för enkla kök. Avskiljningen sker genom att luften passerar ett filtermedia av stickad aluminiumtråd. Filterhusen finns för montage mot vägg, JFA, eller för montage centralt i kåpan, JFV. JFA finns i tre storlekar med ett till tre filterceller i varje. JFV finns även det i tre storlekar med två till sex filterceller i varje.

Ansulex brandsläcksystem är speciellt utvecklat för restaurangkök. Släckvätskan reagerar med det varma fettet, kyler ner och förhindrar effektivt återantändning. Ansulex släcksystem finns för alla Jevens kåpor. [button text="Fråga oss om en lösning på släcksystem" color="secondary" size="small" style="outline" link="http://jeven.se/kontakt/"]

Tillbehör

JCE cyklonfilter

JCE är ett cyklonfilter som är utvecklat för att avskilja fett från matlagningen i professionella kök. Avskiljningen sker genom att den förorenade luften sugs in i en cirkulär tub där det uppstår en cyklon. Partiklarna slungas ut mot cylinderns mantel och den renade luften sugs ut i frånluftskanalen. Tack vare filtrets konstruktion är filtret flamskyddat. Eftersom luftvägarna i filtret hela tiden är fria hålls tryckfallet konstant i ett cyklonfilter. Filtercellerna är enkla att demontera från filterhuset och kan diskas i en vanlig diskmaskin. Filterhuset JCE ansluts har en cirkulär anslutning till frånluftskanalen och är utrustat med injusteringsspjäll och mätuttag. Cyklonfilter rekommenderas i kök med liten belastning där luftflödet hålls konstant vid matlagning.  

Kökskåpor

Cyklonkåpor

Jeven Cyklonkåpor är utrustade med cyklonfilter som är lämpliga i kök med lägre krav på rening. Ett cyklonfilter avskiljer fett genom att luften sugs in i en cirkulär kammare där det uppsåt en virvel. Fett och andra föroreningar slungas ut mot periferin och den renade luften strömmar upp mot imkanal. Underhållet är mycket enkelt då filtercellerna lätt plockas ner från filterhuset och rengörs i diskmaskin. Cyklonkåpor finns både som tilluftskåpa JSI, styrluftskåpa JVI och som frånluftskåpa JLI.

Kökskåpor

Kondenskåpor

Jeven Kondenskåpa är en kåpa speciellt utvecklad för att ta hand om kondenserat vatten i processer där mycket vattenånga bildas. Den är speciellt lämplig över kokgrytor där det lutande taket i kåpan förhindrar att de droppar som bildas hamnar i matlagningen. Kåpan finns både som tilluftskåpa JSKI och som frånluftskåpa JKI. Det kondenserade vattnet leds via taket ned i en kondensränna där vattnet samlas upp. I kök med hård belastning kan det krävas att kondensrännan dräneras för att undvika att droppränna blir överfull.    

Kökskåpor

Turbokåpor

Jeven Turbokåpor är utrustade med det effektiva TurboSwing®-fettfiltret. TurboSwing® fungerar genom att luften passerar en roterande, perforerad plåt där fettpartiklarna avskiljs mekaniskt.  TurboSwing® är tack vare sin höga avskiljning väldigt lämpligt i anläggningar med värmeväxlare. Tacka vare att avskiljningen är oberoende av flödet fungerar detta filter utmärkt i system med behovsanpassad frånluft.(VAV) [button text="Läs mer om TurboSwing®-fettfilter" size="small" color="secondary" style="outline" link="http://jeven.se/2009/10/13/turboswing-ett-nytt-revolutionerande-fettfilter-for-professionella-kok/"]

Kökskåpor

UV-Turbokåpor

Modern teknik för krävande fettreducering i professionella kök. UV-Turbo kåpor är utrustade med TurboSwing-filter med ozonfritt UV-ljus. Denna UV-ljusrening reducerar små partiklar genom en katalytisk process. Kombinerat med TurboSwing-filter ger denna rening en hög avskiljning för både små och stora fettpartiklar och är särskilt lämpligt vid variabla flöden då avskiljningen är helt konstant oavsett flöde. [button text="Läs mer om UV-TurboSwing fettfilter" color="secondary" size="small" style="outline" link="http://jeven.se/2009/10/13/uv-turboswing-ett-nytt-revolutionerande-fettfilter-for-professionella-kok/"]